Przepisy giełdy zbożowej

Giełda rolnicza

W razie jeżeli pochodzenie nie jest wymienione,
obowiązuje pochodzenie z terenu działania giełdy,
a przy niewymienieniu gatunku — gatunek
odpowiadający normom przyjętym na giełdzie zawarcia
transakcji.
Bardzo ważne jest końcowe zastrzeżenie tego
art., które dosłownie brzmi: ,,kupujący nie jest
obwiązany do przyjęcia towaru innego pochodzenia
niż zaznaczono w umowie”.
Regulaminu mówi o wadze gatunkowej.
Przy transakcjach na podstawie wagi gatunkowej,
czyli „ciężaru objętościowego” obowiązuje
litr i gramy. O ile w karcie umowy „waga gatunkowa”
nie została przewidziana, obowiązują normy
ustalone przez Radę Giełdy.
Najniższe transakcje na giełdzie dla zbóż, o ile
nie jest to materiał siewny, wynosić winny 10.000
kg., ładunek jednak może się składać z kilku gatunków
zboża. Jako ładunek wagonowy
rozumie się 15.000 kg.

W razie załadowania
w wagonie mniej lub więcej niż przewidują
przepisy kolejowe za różnice przewozu i za inne
z tego powodu wynikające straty odpowiedzialność
ponosi sprzedawca i skup kukurydzy.
Ilość w umowie może być określona ściśle, lub
wyrazem „około” lub „circa”. W tym ostatnim
wypadku, ilość dostarczona może się różnić o 5%
mniej lub więcej od określonej za nadwyżkę lub
brak, oblicza się cenę giełdową z dnia dostawy,
(a nie umowy). Jeżeli w tym dniu ceny nie notowano,
bierze się przeciętną z 2 dni poprzedzających
dostawę. W razie braku notowań cenę określi
na żądanie jednej ze stron Komisja Notowań
na najbliższym posiedzeniu.

Cena Gryki

Przy określaniu ilości w umowie „od” „do” np.
25—30 ton — sprzedający ma prawo dostawy w
ramach umowy. W razie niedostarczenia towaru
lub odkupu — bierze się do rozrachunku ilość
przeciętną z przewidzianych w umowie ilości.
Są trzy określone rodzaje dostawy: „franco”,
„loco” i „towar w drodze”. Może
być oznaczone „franco stacja odbiorcza” i „franco
stacja nadawcza”. (Przy pierwszym określeniu,
wszystkie koszty wraz z przewozem kolejowym
ponosi sprzedający, zaś opłaty miejscowe,
koszt wyładowania, przewóz do składów kupujący. Wszystko zależy od ceny gryki i innych zbóż.
Przy określaniu „stacja nadawcza” przewóz
kolejowy obciąża kupującego. Jeżeli przewidziane
zostało w umowie „stacja załadowawcza” bez wymienienia
jej nazwy — rozumie się przez to najbliższa
stacja od sprzedającego kolei szerokotorowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii giełda, gryka, kukurydza i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.