Obrót zbożem

Produkty zbożowe

Jak zaznaczyłem, o obrotach zbożowych naszego
państwa decyduje — żyto, o obrocie eksportowym
— jęczmień i żyto. Inne zboża, jak : pszenica,
gryka, są wywożone, w stosunkowo mniejszych
ilościach. Pszenicę np. wywozimy nie z powodu
jej nadmiaru, ale ze względu na to, że zwłaszcza
w czasie kryzysu, ludność Polski zadowala się
produktami tańszymi: żytem, ziemniakami.
Ale i tu zachodzą różnice pomiędzy poszczególnymi
częściami państwa. Jeżeli przejrzymy sprawozdania
giełd zbożowych, lwowskiej i lubelskiej,
to przekonamy się, że tam, szczególnie we Lwowie,
przeważają transakcje pszenicą, co wynika
z produkcji tych okręgów.

Jeżeli chodzi o jęczmień,
a specjalnie jęczmień browarny, to obroty
nim odbywają się głównie na giełdach: poznańskiej,
warszawskiej, toruńskiej (pomorskiej)
i gdyńskiej, oraz, dla obrotów zagranicznych ważnej
giełdzie gdańskiej. Natomiast cena rzepaku idzie w górę.
Główne nasilenie obrotów przypada na jesień,
gdy przed siewami następuje pierwsza podaż zboża
nowego zbioru. Potem nasilenie się zmniejsza,
wskutek przerwy w młocce z powodu robót przy
zasiewach. Po nich następuje druga i to zwykle
znaczniejsza podaż, do czego w nie małym stopniu
przyczyniają się terminy płatności rolniczych.

Państwa starają się tę podaż złagodzić przez
udzielanie pożyczek pod zastaw zboża. I u nas taki
kredyt zastawowy, dawany przez państwo,
a rozprowadzany przez banki państwowe, a nawet
i prywatne istnieje i napór zboża na rynek, łagodzi.
Kredyt ten wahał się około 25 milionów złotych
rocznie. Nie wystarczało to jednak. Przez lat
kilka wykonywany był jeszcze przez Państwowe
Zakł. Przem. – Zbożowe (P. Z. P. Z.) skup i sprzedaż
inwestycyjna, której zadaniem było regulowanie
podaży i popytu.

Sprzedam pszenice 

Światowym zbożem, dla Europy ważnym, decydującym
o cenach i rozmiarach spożycia jest pszenica.
Ona dominuje i na rynkach światowych.
0 podaży jej decydują zbiory głównych dostawców
— Kanady, niektórych okolic Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, Południowej, Rosji, Argentyny,
czyli krajów o rzadkim stosunkowo zaludnieniu,
produkujących masowo na eksport.
Wiadomości o tych zbiorach, poza gazetami fachowymi
podają Biuletyny Międzynarodowe Instytutu
Rolniczego w Rzymie.
Nie bez pewnego wpływu, jeśli chodzi o rynek
europejski, są zbiory innych zbóż, jak: kukurydzy
1 ryżu, które mają decydujące znaczenie dla rynków
poza-europejskich, ryż dla japońskiego, chińskiego
lub Indii, kukurydza dla amerykańskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii pszenica, rzepak, żyto i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.